BE-01/02/4041-3/2018.

ADATLAP

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

2. A véglegessé válás beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4. Az ügy száma:

BE-01/02/4041-3/2018.

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása és alkoholtartalmú ital forgalmazásának megtiltása.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Penny-Market Kft.

2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozói 5 főút 21 km

7. A megállapított tényállás:

A Vállalkozás alkalmazásában álló pénztáros fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú terméket értékesített.

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

A (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

8. A határozat rendelkező része:

A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya (továbbiakban: Hatóság) nevében a Penny-Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozói 5 főút 21km, adószám: 10969629-2-44, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Továbbá a Vállalkozás által az 5650 Mezőberény, Békési út 40. szám alatt üzemeltetett „45 sz. Penny üzlet” elnevezésű kereskedelmi egységében az alkoholtartalmú termékek forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 15. nap 2400 órájáig megtiltom.

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú termékek forgalmazásának megtiltására és a fiatalkorú személy kiszolgálásának tilalmára vonatkozó részének azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

Békés, 2018. augusztus 30.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 31.
Kiadvány címe: 
BE-01/02/4041-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-01/02/4041-3/2018.
Ügyfél adatok: 
Penny-Market Kft. 2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozói 5 főút 21 km