BE-01/02/4042-3/2018.

ADATLAP

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

2. A véglegessé válás beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4. Az ügy száma:

BE-01/02/4042-3/2018.

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása és dohánytermék forgalmazásának megtiltása.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Milán és Lara Bt.

5600 Békéscsaba, Fényesi u. 35.

7. A megállapított tényállás:

A Vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára dohányterméket értékesített.

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (3) bekezdése értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban: Fdtv.) 16. § (1) bekezdése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során törekedni kell arra, hogy fiatalkorú dohánytermékhez ne juthasson.

Az Fdtv. 16. § (3) bekezdése alapján amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el

8. A határozat rendelkező része:

A Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya (továbbiakban: Hatóság) nevében a Milán és Lara Bt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Fényesi u. 35., adószám: 24345532-2-04, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Továbbá a Vállalkozás által az 5630 Békés, Bocskai u. 2. szám alatt üzemeltetett Nemzeti Dohánybolt elnevezésű kereskedelmi egységében a dohánytermékek forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 30. nap 2400 órájáig megtiltom.

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére dohányterméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom dohánytermékek forgalmazásának megtiltására és a fiatalkorú személy kiszolgálásnak tilalmára vonatkozó része fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

Békés, 2018. augusztus 30.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 31.
Kiadvány címe: 
BE-01/02/4042-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-01/02/4042-3/2018.
Ügyfél adatok: 
Milán és Lara Bt. 5600 Békéscsaba, Fényesi u. 35.