PE/002/103-18/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.08.30.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.06.11.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/103-18/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a megállapított tényállás alapján meghozta a JN/MEFFO/00730-0012/2017. ügyiratszámú, 2017. december elsején kelt határozatot, amelyben megállapította, hogy fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértésére nem került sor, erre tekintettel a kérelmet elutasította.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

TRV Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság hivatalból megállapítja, hogy a PE/002/103-15/2018. számú határozata jogszabálysértő volt, ezért elrendeli annak módosítását, a rendelkező résznek megfelelően.

A másodfokú hatóság megállapította, hogy - hiányos adatszolgáltatás miatt - a határozatban tévesen szerepel a hibás mérés kezdő időpontja.

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a mérőórák hitelességi idejét a hitelesítés évétől kell számítani.

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a 2009-ben hitelesített és 2010. április 10-én felszerelt vízmérő hitelesítési ideje 2013. december 31-én lejárt.

A másodfokú hatóság fentiekre tekintettel megállapította, hogy a Szolgáltató - a jogszabályban írt rendelkezések megsértésével - nem gondoskodott a 2009-ben hitelesített és 2010. április 10-én felszerelt vízmérőóra cseréjéről, valamint 2014. január elsejétől nem hiteles mérőóra alapján állította ki a számlákat.

A másodfokú hatóság fentiekre tekintettel a határozat módosítását látta indokoltnak, a jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 6. § (2) és (10) bekezdése alapján

(2) A kötelező hitelesítésű mérőeszközök felsorolását és a hitelesítés hatályát e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A hitelesítés hatályát a mérésügyi hatóság a mérőeszköz használatának körülményeire tekintettel, indokolt esetben a 2. számú mellékletben előírttól eltérően is meghatározhatja.

(10) A hitelesítés négyéves vagy azt meghaladó hatálya azon a napon jár le, amelyik nap a hatály záró évének utolsó napja.

A 127/1991. (X.9.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 1. a) pontja alapján a bekötési és törzshálózati vízmérők hitelesítési ideje 4 év.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Felhasználó által benyújtott fellebbezésre megindult másodfokú eljárásban hozott PE/002/103-15/2018. ügyiratszámú, 2018. május 25. napján kelt határozat rendelkező részét a következők szerint módosítja:

A másodfokú hatóság a határozat rendelkező részében szereplő következő rendelkezéseket törli:

"A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy 2015. január elsejét követő időszakra kiállított számlákat haladéktalanul sztornózza, és a nem hiteles mérő adatai figyelembe vételével kiállított számlákra befizetett díjakkal - és azok kamataival - 8 napon belül számoljon el a Felhasználó felé."

"A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy 2015. január elsejét követő időszakra a hibás mérés szabályai alkalmazásával megállapított fogyasztás alapján állítsa ki a számlákat, amelyek megfizetésére a jogszerűtlen számlázás idejének megfelelő időtartamra engedélyezzen a Felhasználó részére kamatmentes részletfizetési kedvezményt."

 

A törölt bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy 2014. január elsejét követő időszakra kiállított számlákat haladéktalanul sztornózza, és a nem hiteles mérő adatai figyelembe vételével kiállított számlákra befizetett díjakkal - és azok kamataival - 8 napon belül számoljon el a Felhasználó felé."

"A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót, hogy 2014. január elsejét követő időszakra a hibás mérés szabályai alkalmazásával megállapított fogyasztás alapján állítsa ki a számlákat, amelyek megfizetésére a jogszerűtlen számlázás idejének megfelelő időtartamra engedélyezzen a Felhasználó részére kamatmentes részletfizetési kedvezményt."

Jelen határozat a PE/002/103-15/2018. ügyiratszámú határozattal együtt érvényes, a határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 11.
Kiadvány címe: 
PE/002/103-18/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/103-18/2018.
Ügyfél adatok: 
TRV Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)