PE/002/596-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.08.30.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.07.09.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/596-4/2018.

5. Az ügy tárgya:

Másodfokú helybenhagyó határozat panaszügy kapcsán. Az elsőfokú hatóság határozatában fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg.

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., 5601 Békéscsaba, Pf.96.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság egyetért az elsőfokú hatóság alábbi megállapításával:

  • az elsőfokú hatóság a rendelkezésre álló dokumentumok alapján helytállóan állapította meg, hogy a Szolgáltató által kiküldött fizetési felszólítók megfeleltek a jogszabály által előírt tartalmi követelményeknek, azokban lejárt esedékességű, a kiállításkor még ki nem egyenlített tartozások szerepeltek, emellett pedig a további kötelező tartalmi elemek is megjelenítésre kerültek;
  • az elsőfokú hatóság helytállóan állapította meg, hogy a Szolgáltató a fogyasztói panaszok és beadványok kezelése tekintetében megfelelt a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek;
  • az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Szolgáltató a jogszabályban írt számlázási, tájékoztatási és panaszkezelési kötelezettségének teljes körűen eleget tett.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a mérés, a számlázás, az elszámolás - ideértve a lakásfenntartási támogatások elszámolását is -, a fizetési felszólítók kiküldése, valamint a panasz- és beadványkezelés tekintetében nem volt megállapítható jogszabálysértés.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Kérelmező/Felhasználó/Fogyasztó által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BE-02/10/36-1/2018. ügyiratszámú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 07. 09.
Kiadvány címe: 
PE/002/596-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/596-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5., 5601 Békéscsaba, Pf.96.)