BE-03/02/1377-3/2018.

ADATLAP

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4. Az ügy száma:

BE-03/02/1377-3/2018.

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása és a dohánytermékek forgalmazásának megtiltása.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Hawai-Tropical Bt.

5555 Hunya, Petőfi Sándor u. 5.

7. A megállapított tényállás:

A vállalkozó fiatalkorú személy számára dohányterméket értékesített.

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (3) bekezdése értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban: Fdtv.) 16. § (1) bekezdése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során fiatalkorú dohánytermékhez nem juthat; fiatalkorú részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni tilos.

Az Fdtv. 16. § (2) bekezdése értelmében amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a dohánytermék értékesítési helyére (dohányboltba, elkülönített helyre) fiatalkorú személy lépett be, illetve a dohányterméket fiatalkorú kívánja megvásárolni, a dohánytermék-kiskereskedő köteles a fogyasztót életkora hitelt érdemlő igazolására felhívni.

Az Fdtv. 16. § (3) bekezdése alapján amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el.

Az Fdtv. 16. § (4) bekezdése alapján ameddig a (3) bekezdés rendelkezései szerint felszólított fogyasztó a dohánytermék értékesítési helyét nem hagyja el, a dohánytermék értékesítése, illetve a dohányboltban más e törvény alapján a dohányboltban forgalmazható termék értékesítése sem folytatható még az arra jogosult fogyasztó részére sem.

 

8. A határozat rendelkező része:

A Hawai-Tropical Bt.-t (székhely: 5555 Hunya, Petőfi u. 5., adószám: 20850522-2-04, a továbbiakban: vállalkozás) terhére

100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Továbbá a vállalkozás által az 5555 Hunya, Petőfi Sándor u. 5. szám alatt üzemeltetett Nemzeti Dohánybolt elnevezésű kereskedelmi egységében a dohánytermékek forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 30. nap 2400 órájáig megtiltom.

Ezen túlmenően a vállalkozás számára megtiltom, hogy fiatalkorúak részére dohányterméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom dohánytermékek forgalmazásának megtiltására és a fiatalkorú személy kiszolgálásnak tilalmára vonatkozó részének fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről. Egyebekben a vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni.

Gyomaendrőd, 2018. augusztus 27.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 27.
Kiadvány címe: 
BE-03/02/1377-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-03/02/1377-3/2018.
Ügyfél adatok: 
Hawai-Tropical Bt. 5555 Hunya, Petőfi Sándor u. 5.