PE/002/970-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.08.23.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.08.06.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/970-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság CS-060/01/00125-6/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben 150.000,- Ft (azaz százötvenezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot arra, hogy

  • a fogyasztói panaszokat a jogszabályban meghatározott 30 napos határidőn belül, érdemben válaszolja meg és közölje azt a panaszossal; valamint
  • a fogyasztó befizetéseit annak beérkezését követően haladéktalanul könyvelje le és a valóságnak megfelelő egyenleget tüntesse fel a fogyasztó folyószámláján.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (székhely:1036 Budapest, Lajos u. 103.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának − a panaszkezelést érintő része tekintetében – helybenhagyását látta indokoltnak, a bírságösszeg 300.000 Ft-ra történő emelése mellett.

8. A megsértett jogszabályok köre:

- A fogyasztóvédelemről szóló CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)

17/A §. (2); valamint (6) pontjai

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

83. § (1) pontja

9. A határozat rendelkező része:

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (székhely:1036 Budapest, Lajos u. 103.; adószáma: 25456790-2-41; a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) CS-060/01/00125-6/2018. számú határozatát

  1. az elszámolást, folyószámla-egyenleget érintő részében megsemmisíti, és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja;
  2. a panaszkezelést érintő részében helybenhagyja a bírságösszeg 300.000 Ft-ra történő emelésével.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 06.
Kiadvány címe: 
PE/002/970-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/970-2/2018.
Ügyfél adatok: 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (székhely:1036 Budapest, Lajos u. 103.)