PE/002/880/2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.08.21.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.07.02.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/880/2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Másodfokú helybenhagyó határozat panaszügy kapcsán. Az elsőfokú hatóság határozatában fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg.

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság a tényállást kellő mértékben feltárta és a Kérelmező panaszát teljeskörűen kivizsgálta, amelynek alapján helyes jogi következtetéseket vont le.

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy – figyelemmel arra, hogy a Kérelmező ingatlana tekintetében a közcsatornára való rákötés határideje az Önkormányzat döntése nyomán a Szolgáltató által biztosított 181 nap türelmi idő leteltével 2015. november 29. napja volt – a Kérelmezőnek az elszállított mennyiség alapján 2015. november 29-éig volt lehetősége megfizetni a szennyvíz-szippantás díját. 

Az elsőfokú hatóság a vonatkozó jogszabályok szerint helyesen állapította meg továbbá, hogy a Kérelmező kizárólag abban az esetben mentesülhetett volna a díjfizetés alól, ha a települési jegyző engedélyének másolatával igazolja az ingatlanán történő szennyvízkezelés és szennyvíz-ártalmatlanítás jogszabályoknak megfelelő voltát.

Ezért az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg azt is, hogy a Szolgáltatónak a szükséges engedély hiányában nem volt lehetősége a mentesség megadására.

Végezetül a másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helyesen jutott arra a következtetésre, miszerint a Kérelmező a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól az igazoló dokumentum hiányában nem mentesülhetett, ezért a Szolgáltató a 2015. november 29-től 2016. október 1-ig tartó időszak vonatkozásában jogszerűen számíthatta fel a Kérelmező által vitatott közszolgáltatási díjat.    

8. A megsértett jogszabályok köre:

A rendelkezésre álló iratok alapján nem állapítható meg egyértelműen a Társaság jogsértése a közszolgáltatási díj megállapítása vonatkozásában.

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/00048-2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 07. 02.
Kiadvány címe: 
PE/002/880/2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/880/2/2018.
Ügyfél adatok: 
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. (1186 Budapest, Ipacsfa u. 19.)