PE/002/904/2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.08.21.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.07.18.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/904/2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a 2018. április 20. napján kelt, BP-05/FOGY/00200-0009/2018. számú határozatában a Szolgáltató terhére 200.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte arra, hogy:

  • az érdemi válaszadás kétszeri elmaradása miatti kötbérfizetési kötelezettségének tegyen eleget az ügyfele felé (2 X 5.000 Ft);
  • a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a jelen határozat rendelkező részében meghatározott mértékű bírságot és kötelezéseket találta indokoltnak és elégségesnek a Szolgáltatóval szemben annak érdekében, hogy a Szolgáltató a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson, és jogkövető magatartást tanúsítson.

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegének csökkentését, valamint az elsőfokú hatóság határozata indokolás részének megváltoztatását találta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • A Vet. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 28. § (5) bekezdésében; és
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (8) bekezdésében foglaltak.

9. A határozat rendelkező része:

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.; adószám: 25366936-2-44; a továbbiakban: Szolgáltató, képviseli: dr. Kalló János Márk ügyvéd; 1137 Budapest, Pozsonyi u. 21. II/3.; adószám: 18130676) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/00200-0009/2018. számú határozatát megváltoztatja az alábbiak szerint.

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatban a Szolgáltató terhére kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot 75.000 Ft-ra, azaz hetvenötezer forintra csökkenti.

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy:

  • a fogyasztók írásbeli panaszát minden esetben a beérkezést követő tizenöt napon belül írásban, érdemben válaszolja meg, továbbá
  • az érdemi válaszadás elmaradása miatti 1 x 5.000 Ft összegű kötbérfizetési kötelezettségének ügyfele irányában tegyen eleget.
Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 07. 18.
Kiadvány címe: 
PE/002/904/2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/904/2/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)