PE/002/999/2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.08.21.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.08.03.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/999/2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a 2018. április 13-án kelt, BP-05/FOGY/985/2/2018. számú határozatában a Szolgáltató terhére 200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte arra, hogy:

  • tegyen eleget az Fgytv. vonatkozó előírásának, továbbá
  • javítsa ki IVR rendszerének tájékoztatási szövegét, tájékoztassa megfelelően a telefonálókat a hangfelvétellel kapcsolatos valamennyi kötelezettségéről, melyek a következőek: a hangfelvételt 5 évig megőrzi, a fogyasztó kérésére a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül díjmentesen biztosítja, valamint 
  • a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a jelen határozat rendelkező részében meghatározott mértékű bírságot és kötelezést találta indokoltnak és elégségesnek a Szolgáltatóval szemben annak érdekében, hogy a Szolgáltató a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson, és jogkövető magatartást tanúsítson.

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegének mérséklését, valamint az elsőfokú hatóság határozatának megváltoztatását találta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/B. § (3b) bekezdése.

9. A határozat rendelkező része:

A Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.; adószám: 11895927-2-44; a továbbiakban: Szolgáltató) képviseletében eljáró dr. Kovács Krisztina kamarai jogtanácsos (kamarai azonosító: Budapesti Ügyvédi Kamara 36076041; kézbesítési cím: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/985/2/2018. számú határozatát megváltoztatja, amely körben a kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot 100.000 Ft-ra mérsékeli és az alábbi kötelezéseket törli, valamint a határozat rendelkező és indokolás részét a jelen határozatban foglaltak szerint változtatja meg.

A másodfokú hatóság a határozat rendelkező részében szereplő alábbi kötelezéseket törli:

„Ezen túlmenően a Társaságot kötelezi arra, hogy tegyen eleget a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó előírásának. Javítsa ki IVR rendszerének tájékoztatási szövegét, tájékoztassa megfelelően a telefonálókat a hangfelvétellel kapcsolatos valamennyi kötelezettségéről, melyek a következőek: a hangfelvételt 5 évig megőrzi, a fogyasztó kérésére a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül díjmentesen biztosítja.” 

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy IVR rendszere szövegének keretein belül minden esetben tájékoztassa a fogyasztót a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről is az egyedi azonosítószám közlése mellett. 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 03.
Kiadvány címe: 
PE/002/999/2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/999/2/2018.
Ügyfél adatok: 
Vodafone Magyarország Zrt. (1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)