PE/ÜZ1/598/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.07.09.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.08.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/598/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a feltárt jogsértések miatt BE/13/00767-6/2017. számú, 2017. december 20-án kelt határozatával kötelezte a társaságot arra, hogy honlapjukon a fogyasztókat a hatályos előírásoknak megfelelően tájékoztassák a kellékszavatosságról, termékszavatosságról és jótállásról. Kötelezte továbbá arra, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően intézzék a fogyasztók elállási jogának érvényesítését. Kötelezték a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.

Egyben a feltárt szabálytalanságok kapcsán 200.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot is alkalmaztak.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Kiss és Társa Kft. (névváltozás folytán 2017. december 18-tól: Kiss Csapágy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 22.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a jogsértések az elsőfokú hatóság részéről kellően alátámasztásra kerültek, ugyanakkor a fogyasztóvédelmi bírság csökkentése volt indokolt a fentiekben rögzítettek alapján.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megváltoztatása és indokolásának kiegészítése volt indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés n) m) pontját, 11.§ (5) bekezdését, 20.§ (1) bekezdését, 20-29. §-ait, a fogyasztó és Társaság közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 2. §-át, 3.§ (2) bekezdését, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdését, 2.§ (2) bekezdését, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:159. § (1)-(2) bekezdését, 6:163. § (2) bekezdését, 6:168. §-át, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3.§ (1), (3), (5) bekezdését, 6.§ (1) bekezdés i) pontját, 7. § (1) bekezdés a) pontját, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§ a-h) pontjait, 5. §-át.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a korábban Kiss és Társa Kft. (névváltozás folytán 2017. december 18-tól: Kiss Csapágy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 22., adószáma: 11056957-2-04, cégjegyzékszám: 04-09-003662, továbbiakban: Kft., ill. Társaság) jogi képviselője (Dr. Vizkeleti Krisztián ügyvéd, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. 301/B.) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BE/13/00767-6/2017. számú határozatát – az indokolás kiegészítése mellett - megváltoztatja.

A másodfokú hatóság a fogyasztóvédelmi bírság összegét 100.000,-Ft-ra mérsékli, emellett az elsőfokú határozatban szereplő kötelező rendelkezéseket hatályban fenntartja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 08.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/598/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/598/2018.
Ügyfél adatok: 
Kiss és Társa Kft. (névváltozás folytán 2017. december 18-tól: Kiss Csapágy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, székhelye: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 22.)