PE/002/35-5/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.07.09.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.04.27.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/35-5/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság jogsértésként állapította meg a bejelentés kapcsán, hogy a Társaság megtévesztő tájékoztatást nyújtott weboldalán a szállítási határidő tekintetében.

A feltárt jogsértés miatt BP/FOGY/5984/2/2017. számú, 2017. november 20-án kelt határozatával kötelezte a Társaságot arra, hogy az általa forgalmazott termékek szállíthatóságára vonatkozó megtévesztő tájékoztatást szüntesse meg, azaz teljességgel tájékoztassa a fogyasztókat előre a kiszállítási határidők kiszámításáról, azok változásairól, hogy a fogyasztó még a megrendelés előtt tisztában legyen a határidők kiszámításával.

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.

Egyben 250.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület)

7. A megállapított tényállás:

A Társaság megtévesztette a fogyasztót a szállítás határidejére vonatkozóan, nem 2 munkanap alatt, hanem 3 munkanap alatt kézbesítette a terméket, mely 50 százalékosan megnövelte az eredetileg vállalt szállítási határidő mértékét, érdeksérelmet okozva ezáltal a fogyasztónak.

A másodfokú hatóság fenntartva a korábbiakban előadott indokolását az elsőfokú határozat tartalmi hiányossága ellenére sem találta indokoltnak a határozat megsemmisítését. A döntés megváltoztatását az indokolta, hogy az elsőfokú hatóság a tényállást nem teljeskörűen tárta fel, indokolási kötelezettségének nem megfelelő mértékben tett eleget, a mérlegelési jogkörben alkalmazott nagyösszegű bírságot megfelelően nem támasztotta alá.

Az elsőfokú döntés indokolásának kiegészítésére is sor került, mely érdemében az elsőfokú hatóság döntés jogalapját nem érintette, összességében az elsőfokú szerv által kiszabott szankció alkalmazása – figyelemmel a feltárt szabálytalanságra - jogszerű volt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3.§ (1) bekezdése, 6.§ (1) bekezdés be) pontja.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület, adószáma: 14174179-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-045869, továbbiakban: Zrt., ill. Társaság) jogi képviselője (Dr. Zeke Péter vállalati jogász) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/5984/2/2017. számú határozatát – az indokolás kiegészítése mellett – megváltoztatja az alábbiak szerint.

A másodfokú szerv a fogyasztóvédelmi bírság összegét 200.000,-Ft-ban, azaz Kettőszázezer forintban állapítja meg.

A határozat változtatással nem érintett részeit a másodfokú hatóság hatályában fenntartja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 04. 27.
Kiadvány címe: 
PE/002/35-5/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/35-5/2018.
Ügyfél adatok: 
Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület)