PE/002/138-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.07.09.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.04.22.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/138-4/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság jogsértésként állapította meg a közérdekű bejelentés kapcsán, hogy a Társaság megtévesztő tájékoztatást nyújtott weboldalán a szállítási határidő tekintetében.

A feltárt jogsértés miatt BP/FOGY/6119/2/2017. számú, 2017. november 29-én kelt határozatával kötelezte a Társaságot arra, hogy az általa forgalmazott termékek szállíthatóságára vonatkozó megtévesztő tájékoztatást szüntesse meg, azaz teljességgel tájékoztassa a fogyasztókat előre a kiszállítási határidők kiszámításáról, azok változásairól, hogy a fogyasztó még a megrendelés előtt tisztában legyen a határidők kiszámításával.

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre. emelkedését követő 15 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.

Egyben 250.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület)

7. A megállapított tényállás:

A Társaság megtévesztette a fogyasztót a szállítás határidejére vonatkozóan, „árurendezési hibára” hivatkozva nem 2 munkanap alatt, hanem 4 munkanap alatt kézbesítette a terméket, mely 100 százalékosan megnövelte az eredetileg vállalt szállítási határidő mértékét, érdeksérelmet okozva ezáltal a fogyasztónak.

A másodfokú hatóság fenntartva a korábbiakban előadott indokolását az elsőfokú határozat tartalmi hiányossága ellenére sem találta indokoltnak a határozat megsemmisítését. A döntés megváltoztatását az indokolta, hogy az elsőfokú hatóság mérlegelési jogkörében eljárva nem támasztotta megfelelően alá a bírság összegét.

Az elsőfokú határozat indokolásának kiegészítésére is sor került, mely érdemében az elsőfokú hatóság döntésének jogi alapját nem érintette, összességében az elsőfokú szerv által kiszabott szankció alkalmazása - figyelemmel a feltárt szabálytalanságra - jogszerű volt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3.§ (1) bekezdése, 6.§ (1) bekezdés be) pontja.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület, adószáma: 14174179-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-045869, továbbiakban: Zrt., ill. Társaság) jogi képviselője (Dr. Zeke Péter vállalati jogász) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/6119/2/2017. számú határozatát – az indokolás kiegészítése mellett – megváltoztatja az alábbiak szerint.

A másodfokú szerv a fogyasztóvédelmi bírság összegét 220.000,-Ft-ra, azaz Kettőszázhúszezer forintra csökkenti.

A határozat változtatással nem érintett részeit a másodfokú hatóság hatályában fenntartja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 04. 22.
Kiadvány címe: 
PE/002/138-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/138-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület)