PE/002/251-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.07.09.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.23.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/251-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a feltárt jogsértés miatt BP/FOGY/186/2/2018. számú, 2018. január 4-én kelt határozatával kötelezte a társaságot arra, hogy a jótálláshoz kapcsolódó jogokról a jogszabálynak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat. Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.

Egyben 100.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a társaság terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelő módon feltárta, és a rendelkezésre álló bizonyítékokból helyes jogi következtetéseket vont le, bár indokolási kötelezettségének nem teljes mértékben tett eleget, így az elsőfokú határozat helybenhagyása az indokolási rész kiegészítése mellett indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3.§ (1) bekezdését, 6.§ (1) bekezdés i) pontját, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5.§ (1) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület, adószáma: 14174179-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-045869, továbbiakban: Zrt., ill. társaság) jogi képviselője (Dr. Zeke Péter vállalati jogász) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/186/2/2018. számú határozatát – az indokolás kiegészítése mellett - helybenhagyja.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 23.
Kiadvány címe: 
PE/002/251-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/251-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.)