PE/002/975-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.07.09.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.07.05.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/975-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság JN/MEFFO/00484-0007/2016. számú határozatában a Társaság által forgalmazott B!FLAME XHD117 újratölthető piezo öngyújtó forgalmazását megfelelő tartalmú megfelelőségi nyilatkozat meglétének feltételéhez kötötte.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

KIK Textil és Non-Food Kft. (1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3.§ (1) bekezdése szerint csak biztonságos és az általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek megfelelő termék hozható forgalomba, forgalmazható, üzemeltethető, vagy bocsátható a fogyasztók és felhasználók rendelkezésére.

A Pftv. 5.§ (1) bekezdése szerint amennyiben jogszabály egy termékre megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását írja elő, úgy e termék csak a megfelelőségértékelési eljárás lefolytatását követően hozható forgalomba és forgalmazható.

(3) Ha jogszabály egy termék forgalmazásához megfelelőséget igazoló dokumentumot ír elő, úgy e termék csak megfelelőséget igazoló dokumentummal hozható forgalomba. Jogszabály meghatározhatja azon termékek körét, amelyek csak megfelelőséget igazoló dokumentummal együtt forgalmazhatók.

A Pftv. 2.§ 6. pontja értelmében forgalmazó: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 6. pontjában meghatározott természetes vagy jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, ideértve az értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára akár ingyenesen, akár ellenérték fejében rendelkezésre bocsátó természetes vagy jogi személyt, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot,

A 765/2008. EK r. 2. cikk 6. pontja értelmében „forgalmazó”: az a természetes vagy jogi személy az értékesítési láncban, a gyártón és az importőrön kívül, aki forgalmazza a terméket.

Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 5. § (1) bekezdése alapján az öngyújtó forgalomba hozatalának feltételeként a gyártó köteles:

a) az öngyújtók minden modellje vonatkozásában készített gyermekbiztosságra vonatkozó vizsgálati jelentést (a továbbiakban: vizsgálati jelentés) a vizsgált modell öngyújtóinak mintájával együtt megőrizni és a fogyasztóvédelmi hatóságnak (a továbbiakban: hatóság) kérésre haladéktalanul benyújtani, ezzel tanúsítva a forgalomba hozott öngyújtók modelljének gyermekbiztosságát;

b) a hatóság felé kérésre igazolni, hogy minden forgalomba hozott öngyújtó megfelel a vizsgált modellnek, valamint kérésre az igazolást alátámasztó vizsgálati és ellenőrzési programok dokumentációját benyújtani;

A GKM rendelet 2. § szerint kizárólag gyermekbiztos öngyújtó forgalmazható.

A GKM rendelet  1. § ca) pontja alapján gyermekbiztos öngyújtó különösen az, amely megfelel az MSZ EN 13869:2003 szabványnak a 3.1., 3.4. és 5.2.3. bekezdések kivételével,

Az MSZ EN 13869:2003 szabvány helyett a helyébe lépő MSZ EN 13869:2002+A1:2011 szabvány rendelkezéseit is vizsgálni szükséges az öngyújtók gyermekbiztosságát, illetve újszerűségét érintő kérdéskörben. A 28/2007. GKM r. tehát előírja a szabvány kötelező alkalmazását.

Az MSZ EN 13869:2002+A1:2011 szabvány 7. fejezetének 7.1. szakasza szerint „egy megfelelőségi nyilatkozatnak kell kísérnie a termék mindegyik szállítmányozási egységét vagy másképpen kell azzal ellátni bármelyik elosztót vagy kiskereskedőt, akinek a termelő a terméket eladta vagy leszállította. A nyilatkozat mondja ki:

  • hogy a termék megfelel az MSZ EN 13869:2002+A1:2011 szabványnak;
  • a termelő nevét és címét (a szabvány 3.4. szakasza szerint)
  • a 31 napot nem meghaladó azon időtartamo(ka)t, amely(ek) során az öngyújtók készültek; és
  • a gyártás helyének címét, ha az különbözik a b) bekezdésben lévő címtől.

9. A határozat rendelkező része:

A KIK Textil és Non-Food Kft. (1117 Budapest, Hengermalom út 19-21., a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) JN/MEFFO/00484-0007/2016. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a JN/MEFFO/00484-0007/2016. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 07. 05.
Kiadvány címe: 
PE/002/975-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/975-2/2018.
Ügyfél adatok: 
KIK Textil és Non-Food Kft. (1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.)