PE/002/451-3/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.07.04.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.06.20.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/451-3/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Kérelmező 2016. július 20-án és július 25-én kelt bejelentésére a Társaság 2016. augusztus 30-án, 26 napos késedelemmel válaszolt, a 2017. január 4-én kelt megkeresésre pedig 2017. január 31-én, 11 napos késedelemmel reagáltak. Vagyis a Társaság két esetben késedelmes válaszadással sértette meg a vonatkozó rendelkezéseket. Az alapdíj számlázása tekintetében az elsőfokú hatóság jogsértést nem tárt fel.

Mindezek alapján BP/FOGY/01049-0002/2018. számú, 2018. február 8-án kelt határozatával kötelezte a Társaságot arra, hogy a válaszadással kapcsolatos 15 napos határidőt minden esetben tartsa be.

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.

Egyben 100.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft. (székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú eljárás során három ténykérdésben kellett döntésre jutni a Kérelmező panaszbejelentése alapján. Mindhárom eset kapcsán kifejtésre került, hogy fogyasztóvédelmi jogsértés elkövetését a hatóság nem tapasztalta, így a Társaság felelősségrevonását, szankció alkalmazását nem találta indokoltnak.

Mindezek a határozat megváltoztatását eredményezték.

8. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a  Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft. (székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., adószám:13899893-2-44 jogelőd: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft., a továbbiakban: Társaság, ill. Főgáz) jogtanácsosa által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/01049-0002/2018. számú határozatát megváltoztatja azzal, hogy a Társaság terhére jogsértést nem állapít meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 20.
Kiadvány címe: 
PE/002/451-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/451-3/2018.
Ügyfél adatok: 
Nemzeti Közművek Földgázhálózati Kft. (székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)