BE-06/02/3615-2/2018.

ADATLAP

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) bekezdés e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4. Az ügy száma:

BE-06/02/3615-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása,
alkoholtartalmú ital forgalmazásának megtiltása

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

LIDL Magyarország Bt.

1037 Budapest, Rádl árok u. 6.

7. A megállapított tényállás:

A Vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú italt értékesített.

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

Az Fgytv. 16/A. § (4) bekezdése alapján az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

8. A határozat rendelkező része:

LIDL Magyarország Bt. (székhely: 1037 Budapest, Rádl árok u. 6., adószám: 21588017-2-44, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Továbbá a Vállalkozás által az 5900 Orosháza, Hóvirág u. 1-5. szám alatt üzemeltetett LIDL ÉLELMISZERÁRUHÁZ” elnevezésű kereskedelmi egységében, az alkoholtartalmú termékek forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 15. nap 2400 órájáig megtiltom.

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú termékek forgalmazásának megtiltására és a fiatalkorú személy kiszolgálásának tilalmára vonatkozó részének azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről. Egyebekben fenti kötelezettségének Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni.

Orosháza, 2018. június 12.

 

Véglegessé válás dátuma: 2018. június 29. napja lesz

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 27.
Kiadvány címe: 
BE-06/02/3615-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-06/02/3615-2/2018.
Ügyfél adatok: 
LIDL Magyarország Bt. 1037 Budapest, Rádl árok u. 6.