PE/002/773-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.19.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.06.18.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/773-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság PE-06/01/0008-4/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben megtiltotta a jogsértő magatartás folytatását, valamint kötelezte arra, hogy a jövőbeni működése során mindkét hívószámú telefonos ügyfélszolgálata vonatkozásában, minden esetben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) és (3b) bekezdéseinek megfelelően járjon el.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság egyet értett az elsőfokú hatóság által meghatározott jogkövetkezménnyel (vagyis a jogsértő magatartás további folytatásnak megtiltása).

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának helybenhagyását látta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (4);  17/B. § (3) és (3b) bekezdései

9. A határozat rendelkező része:

A dr. Tóth Tamás jogtanácsos által képviselt Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1., adószáma: 11107792-2-44, cégjegyzékszám: 13 10 040409, a továbbiakban: Társaság, Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság), mint másodfokú hatóság  az  elsőfokon eljáró  Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-06/01/0008-4/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 18.
Kiadvány címe: 
PE/002/773-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/773-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Telenor Magyarország Zrt. (2045 Törökbálint, Pannon út 1.)