PE/002/598-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.19.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.06.13.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/598-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 2.000.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társasággal szemben, továbbá kötelezte a Társaságot arra, hogy a 1214 Budapest XXI. kerület, Csikó sétány 2. szám alatt működtetett „Spar Magyarország Kft. 61. számú Szupermarket” elnevezésű egységében 15 napon belül szüntesse meg a jogsértő állapotot, és az értékesítésre kihelyezett termékek eladási-, illetve az egységár feltüntetésére kötelezett termékek esetében az egységárakat is minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon tüntesse fel.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR u. 0326/1. hrsz)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a bírság összegének minimális mérséklését kizárólag amiatt találta indokoltnak, mivel az elsőfokú határozat a megsértett jogszabályhelyeket nem pontosan jelölte meg, így azok látszólag többféle jogsértés megtörténtére utaltak. Az elsőfokú határozatban körülírt jogsértő magatartás súlyán azonban ez érdemben nem változtat, amint azt jelen határozat (2) alpontja részletezi.

Figyelembe véve e határozat (2) és (3) alpontjaiban leírtakat, a fellebbezésben felhozott indokok az elsőfokú határozatban kiszabott bírság jelentékeny mérséklését nem indokolták, a határozat megváltoztatásának kizárólag a fent megjelölt okból volt helye, ezért a másodfokú hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP-21/002/00517-2/2018. számú, 2018. február 27. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (1)-(7) bekezdéseiben, valamint             a 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Árrendelet) 2. § (1) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR u. 0326/1. hrsz.; adószám: 10485824-2-07; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró Dr. Csere Sylvia Szonja ügyvéd (Dr. Csere Ügyvédi Iroda, 1173 Budapest, Földműves u. 16.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-21/002/00517-2/2018. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegét 1.800.000 forintra mérsékli.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-21/002/00517-2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak, valamint jelen határozat indokolásában leírtak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 13.
Kiadvány címe: 
PE/002/598-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/598-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. (2060 Bicske, SPAR u. 0326/1. hrsz)