PE/002/26-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.14.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.10.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/26-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Másodfokú helybenhagyó határozat panaszügy kapcsán. Az elsőfokú hatóság határozatában fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg.

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt., székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság egyetért az elsőfokú hatóság azon megállapításával, hogy a szennyvíztelep próbaüzemének lejártáról való tájékoztatás elmulasztása nem minősül jogsértésnek, tekintettel arra, hogy a TRV Zrt. a próbaüzem lejárta után, 2016. december elsején vette át a szennyvízszolgáltatást.

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a számlázással kapcsolatban sem került sor jogsértésre, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a jogszabály szerint évenkénti egyszeri leolvasási kötelezettségének eleget tett.

A másodfokú hatóság egyetértett azzal, hogy a tájékoztatási kötelezettség megsértésére sem került sor.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A rendelkezésre álló iratok alapján nem állapítható meg egyértelműen a Társaság jogsértése a számlázási gyakorlat, illetve a tájékoztatási kötelezettség megsértése vonatkozásában.

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) JN/MEFFO/00730-0012/2017. ügyiratszámú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 10.
Kiadvány címe: 
PE/002/26-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/26-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt., székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5.)