PE/002/28-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.14.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.06.03.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/28-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság az eljárás lefolytatása során megállapította, hogy a Vállalkozó nem tett eleget a békéltető testületek előtti eljárásokban való együttműködési kötelezettségének.

A fentiek alapján az elsőfokú hatóság a Vállalkozónak 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte arra, hogy a jövőben a békéltető testületek előtti eljárásokban tegyen eleget együttműködési kötelezettségének.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Tóthné Horváth Mária egyéni vállalkozó (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 65.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint jelen esetben a meghatározott összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabása indokolt a törvény által megfogalmazott cél, vagyis a fogyasztók jogérvényesítési érdekeinek védelme érdekében. Mindemellett szükséges a vállalkozást kötelezni az Fgytv. 29. § (8) bekezdése szerinti kötelezettségének teljesítésére.

A fentiekre tekintettel a másodfokú hatóság megállapítja, hogy az elsőfokú hatóság a tényállás teljes körű feltárási kötelezettségének eleget tett, az eljárás során mind az anyagi jogi, mind az eljárásjogi szabályok betartása mellett hozta meg döntését.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • Fgytv. 29. § (8) és (11) bekezdése

9. A határozat rendelkező része:

Tóthné Horváth Mária egyéni vállalkozó (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 65., adószám: 66600422-1-40, a továbbiakban: Vállalkozó) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) ZA/001/123-2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 03.
Kiadvány címe: 
PE/002/28-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/28-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Tóthné Horváth Mária egyéni vállalkozó (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Hegyalja u. 65.)