PE/002/236-8/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.13.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.05.25.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/236-8/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság kötelezte a Szolgáltatót, hogy a Kérelmezővel szemben fennálló követelésének összegszerűségét akként módosítsa, hogy az érvényesíteni kívánt elszámolási időszak utolsó napja 2016. május 8. napja legyen, továbbá elszámolását az üdülőingatlanokra vonatkozó számolási metódus szerint végezze, végül követelésének összegszerűségét illető módosulásáról értesítse a NAV-ot.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Vertikál Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató jogellenesen követeli a Kérelmezőtől a … belső bizonylatszámú számla összegét, így a követelése összegét módosítani szükséges. Minderre tekintettel az elsőfokú hatóság kötelezésének van relevanciája, ebből következőleg annak törlését a másodfokú hatóság nem tartotta szükségesnek.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A határozat rendelkező része:

A Vertikál Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39., a továbbiakban: Szolgáltató) által benyújtott fellebbezés folytán a másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban elsőfokú hatóság) PE/001/00097-1/2018. számú határozatát megváltoztatja, a számlázásra vonatkozóan akként kötelezi a Szolgáltatót, hogy a dr. Belcsák Róbert Ügyvédi Irodának átadott …. számú behajtási eljárásban a követeléséből törölje a … számú számla összegét, tekintettel arra, hogy a másodfokú hatóságnak benyújtott adatszolgáltatása alapján a fenti számlát már sztornózta, továbbá a számlára vonatkozó késedelmi kamat és egyéb költségek összegével módosítsa követelése összegét.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy egyebekben a PE/001/00097-1/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 05. 25.
Kiadvány címe: 
PE/002/236-8/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/236-8/2018.
Ügyfél adatok: 
Vertikál Nonprofit Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.)