PE/002/238-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.13.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.05.15.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/238-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendeletének 7. cikk (1) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében foglaltakat. A megállapított jogsértésre tekintettel 50.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozásra, továbbá kötelezte, hogy az építési termékekhez mellékelje a termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat egy példányát nyomtatott vagy elektronikus formában az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete 7. cikk (1) bekezdésében és 14. cikk (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, ezen kötelezettség teljesítése nélkül az építési termékeket ne forgalmazza.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Praktiker Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendeletének 7. cikk (1) bekezdésében és a 14. cikk (2) bekezdésében foglaltak.

9. A határozat rendelkező része:

A Praktiker Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87., adószám: 12136849-2-44; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatala Fogyasztóvédelmi Osztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BO/FO/989-0018/2017. számú határozatát megváltoztatja, a kiszabott bírság összegét 25.000. Ft-ra, azaz huszonötezer forintra mérsékli, továbbá a weber D462P polisztirol lapragasztó további forgalmazását a forgalmazás napján érvényes ÉME vagy Nemzeti Műszaki Értékelés alapján kiállított teljesítménynyilatkozat kiállításához köti.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BO/FO/989-0018/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 05. 15.
Kiadvány címe: 
PE/002/238-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/238-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Praktiker Kft. (1095 Budapest, Mester u. 87.)