PE/002/241-6/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.13.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.04.11.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/241-6/2018.

5. Az ügy tárgya:

A feltárt jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 150.000. Ft fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta a Vállalkozást, továbbá kötelezte, hogy az általa forgalmazott termékek szállíthatóságára vonatkozóan a valóságnak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat, illetve, hogy az eljárás során észlelt jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint megállapítható, hogy a Vállalkozás megsértette az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdését és az Fttv. 6. § (1) bekezdésének be) pontjára tekintettel az Fttv. 3. § (1) bekezdését, erre tekintettel a bírság és a kötelezések kiszabása jogszerű és indokolt volt annak megvalósulása érdekében, hogy a Vállalkozás a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását és további kötelezés előírását tartotta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1) illetve 6. § (1) bekezdését, mert megtévesztette a fogyasztókat az áruk lényeges jellemzőire, különösen a beszerezhetőségére és szállítására vonatkozóan, mivel a weboldalán tett ígérete ellenére a megrendelt terméket nem szállították ki Karácsonyig. 

9. A határozat rendelkező része:

Az Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95., adószám: 14174179-2-44; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/583/2/2018. számú határozatát megváltoztatja, a kiszabott bírság összegének változatlanul hagyása mellett kötelezi a Vállalkozást, hogy a fogyasztók írásbeli panaszát a jogszabályban előírt módon, határidőn belül érdemben és írásban válaszolja meg.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BP/FOGY/583/2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 04. 11.
Kiadvány címe: 
PE/002/241-6/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/241-6/2018.
Ügyfél adatok: 
Extreme Digital Zrt. (1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.)