PE/002/566-8/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.13.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.06.01.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/566-8/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság PE/001/00008-2/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben kimondta, hogy a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése nem állapítható meg, ezért a kérelemnek nem adott helyt.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Magyar Telekom Nyrt. (1013, Budapest, Krisztina krt. 55.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának megváltoztatását látta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • a Társaság a Kérelmező 6 írásbeli panaszlevelére 30 napon túl adott választ, így megsértette az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségét.
  • A másodfokú hatóság továbbá megállapítja, hogy az emi-…. iktatószámú, 2017. október 16-ával keltezett és az emi-…. sz., 2017. december 8.-i keltezésű válaszleveleiben a Társaság nem tájékoztatta a Kérelmezőt arról, hogy fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást, erre tekintettel megsértette az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Magyar Telekom Nyrt. (1013, Budapest, Krisztina krt. 55., adószám: 10773381-2-44,  a továbbiakban: Társaság, Szolgáltató) ügyében eljárt Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE/001/00008-2/2018. számú határozatát megváltoztatja.

A Társaság terhére 500.000 (azaz ötszázezer) forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

Kötelezi a Társaságot, hogy a fogyasztói panaszokra a beérkezését követő 30 napon belül intézkedjen a válaszok megküldése iránt. Ezen kötelezettségének minden esetben tegyen eleget.

Kötelezi a Társaságot, hogy a panaszok elutasítása esetén minden esetben tájékozassa a fogyasztót arról, hogy fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 01.
Kiadvány címe: 
PE/002/566-8/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/566-8/2018.
Ügyfél adatok: 
Magyar Telekom Nyrt. (1013, Budapest, Krisztina krt. 55.)