PE/002/378-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.04.04.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/378-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

A Vállalkozás a 2017. május 8-án jelzett jótállási igény tekintetében nem törekedett a 15 napon belüli rendezésre, azt dokumentumokkal (melyek a helyszínek közötti szállítást, illetve az átadás-átvételt alátámasztják, pl. szállítólevél) nem igazolta. (Annak ellenére, hogy az elsőfokú hatóság ezt kérte az adatszolgáltatásra felhívó végzésben, majd a 2018. január 9-én kelt tájékoztató levélben is.) A fogyasztói panaszban az szerepel, hogy a 2017. május 8-án átadott terméket 2017. június 28-án kapta vissza. A Vállalkozás által megküldött jegyzőkönyv szerint az átvétel időpontja 2017. június 27-e volt, így a Vállalkozás nyilatkozatában helytelenül hivatkozott arra, hogy az átvétel 2017. június 6-án megtörtént. (Ez a dátum egyébként a 2017. június 28-án felvett újabb jegyzőkönyvben szerepelt és valószínűleg elírásból fakadt, hiszen tényként rögzítette az üzlet, hogy a terméket több mint 30 nap után kapták vissza, továbbá egyik ügyfél sem csatolt 2017. június 6-án képződött dokumentumot a készülék átadásáról.)

A Vállalkozás tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amikor megtévesztő információt közölt a fogyasztóval a forgalmazói felelősséggel kapcsolatban. A 2018. január 3-án kelt levelében a Vállalkozás arról tájékoztatta a fogyasztót, hogy „A Vöröskő Kft. csupán értékesíti a készüléket, … Abban az esetben van lehetőségünk a készüléket cserélni, ha a szerviz kiállítja részünkre a cserére jogosító igazolást.” Ezzel a Vállalkozás saját, a jogszabályokban meghatározott forgalmazói kötelezettségét a jótállási és szavatossági igények intézése tekintetében egy olyan, a jogviszonyban nem szereplő vállalkozás nyilatkozatához kötötte, mely nem is jogosult a fogyasztó jótállási, illetve szavatossági igényének elbírálására.

A Vállalkozás szintén tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg, amikor elhallgatta a fogyasztó elől saját helytállási kötelezettségét a termék megsérülését illetően. Nem tudta az elsőfokú hatóság elfogadni a Vállalkozás nyilatkozatában foglaltakat, miszerint a terméket sértetlenül adták vissza a fogyasztó számára az első javítás után, mivel az írásos dokumentumok nem ezt támasztották alá. Egyrészt a fentiekben kifejtett módon a fogyasztó nem 2017. június 6-án kapta kézhez a készüléket a jegyzőkönyv szerint, hanem 2017. június 27-én és másnap az üzlet részéről felvették az újabb jegyzőkönyvet, amiben szerepelt, hogy az alkalmazottak is észlelték a sérülést a termék átadásakor. (Továbbá a szerviz jegyzőkönyvében is szerepel, hogy az üzlet úgy küldte vissza a terméket, hogy ők is észlelték a sérülést az átadáskor.) A fogyasztó felé azonban annak ellenére, hogy az üzlet tapasztalta a sérülést nem jelezték, hogy a Vállalkozás, mint a termék forgalmazója és a jótállási igény intézője tartozik helytállással (beleértve ebbe a logisztikai tevékenység során okozott kárért való felelősséget is), hiszen nem terhelhető a fogyasztóra annak a következménye, hogy nem tudják eldönteni, hogy hol sérült meg a termék.

Szintén elhallgatta a Vállalkozás a fogyasztónak írt kereskedelmi kommunikációjában (a 2018. január 3-án kelt levélben), hogy a szavatossági igény mellett még jótállási igényt is előterjeszthet a termékre vonatkozóan, hiszen a jótállási jegy alapján a kötelező jótállási időn felül további 12 hónapos önként vállalt jótállás is megilleti.

A vállalkozás a fentiekben kifejtettek alapján több esetben megtévesztő tájékoztatást közölt a fogyasztóval, így tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg és egy esetben nem törekedett a jótállási igény legfeljebb tizenöt napon belüli intézésére.

A fentiekre tekintettel az elsőfokú hatóság a Vállalkozás terhére 200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

VÖRÖSKŐ Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 36.)

7. A megállapított tényállás:

Másodfokú hatóság szerint az ügyben a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy az elsőfokú hatóság a tényállás megállapítása során a tényállás tisztázási kötelezettségének maradéktalanul eleget téve, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megalapozottan állapította meg a döntés alapját képező tényállást.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 5. §-ában és
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 3. § (1) bekezdésében 6. § (1) i) pontjában és 7. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket. 

9. A határozat rendelkező része:

A VÖRÖSKŐ Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 36., adószám: 10233342-2-19, a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezés folytán a másodfokú hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) VA-7/32-4/2018. számú határozatát megváltoztatja és a bírság összegének változatlanul hagyása mellett a Vállalkozást kötelezi arra, hogy

  • minden esetben törekedjen arra, hogy a kijavítást, vagy kicserélést tizenöt napon belül elvégezze, valamint arra, hogy
  • a fogyasztót megillető jótállási és szavatossági jogokról a jogszabálynak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat, és tartózkodjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlattól.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 04. 04.
Kiadvány címe: 
PE/002/378-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/378-2/2018.
Ügyfél adatok: 
VÖRÖSKŐ Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 36.)