PE/002/422-5/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.06.04.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/422-5/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a  megállapított tényállás alapján meghozta a JN/MEFFO/00006-0006/2018. ügyiratszámú, 2018. február 15-én kelt határozatot, amelyben megállapította, hogy fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértésére nem került sor, erre tekintettel a kérelmet elutasította. Az elsőfokú eljárás során eljárási költség nem merült fel, így annak viseléséről rendelkezni nem volt szükséges.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft.-t (ALFA-NOVA Kft., székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság kötelezte a Szolgáltatót, hogy a részszámlákat 2018. január elsejétől - a jogszabály alapján - a rendelkezésre álló leolvasott vagy bediktált adatok figyelembevételével állítsa ki, a tévesen kiállított részszámlákat ennek megfelelően helyesbítse és 8 napon belül számoljon el a Felhasználóval.

A másodfokú hatóság az elkövetett jogsértésekre tekintettel - az arányosság szempontjainak szem előtt tartásával - nem látta indokoltnak fogyasztóvédelmi bírság kiszabását, elegendőnek találta, hogy a Szolgáltatót a jogszabály szerinti eljárásra, illetve a jogszabálynak megfelelő állapot helyreállítására kötelezze.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság indokoltnak látta az elsőfokú határozat megváltoztatását, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (továbbiakban Tszt.) 44. § (1) bekezdése;
  • A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban Vhr.) 17/D. § (1) bekezdés a) pontja;
  • Vhr. 17/D. § (2)-(3) bekezdése

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Felhasználó/Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel megindult másodfokú eljárásban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) JN/MEFFO/00006-006/2018. ügyiratszámú határozatát megváltoztatja.

A másodfokú hatóság a határozat következő rendelkezését törli:

„fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapítja meg, erre tekintettel a kérelmet elutasítja."

A másodfokú hatóság az ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft.-t (ALFA-NOVA Kft., székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 1., telephelye: 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 2., Cg. 07-09-004392, adószáma: 11450289-4-07, a továbbiakban: Szolgáltató/Társaság) kötelezi, hogy a továbbiakban a leolvasás és a pótleolvasás időpontjáról szóló hirdetményben teljes körűen, a jogszabályban írt rendelkezéseknek megfelelően tájékoztassa a díjfizetőket a leolvasás és a pótleolvasás időpontjáról, feltételeiről és a leolvasás elmulasztásának jogkövetkezményeiről.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 04.
Kiadvány címe: 
PE/002/422-5/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/422-5/2018.
Ügyfél adatok: 
ALFA-NOVA Energetikai Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Kft.-t (ALFA-NOVA Kft., székhelye: 2400 Dunaújváros, Építők útja 1.)