PE/002/450-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.04.16.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/450-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Vállalkozás terhére 80.000 Ft, azaz nyolcvanezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá kötelezte a Vállalkozást arra, hogy a termékek eladási áráról írásban tájékoztassa a fogyasztókat, mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelő jótállási jegyet adjon át a fogyasztóknak, továbbá az általa folytatott tevékenység során mindenkor tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megvalósításától.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Bútor-Ker Kft. (9700 Szombathely, Krúdy Gy. u. 4. 2/8.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság – a fellebbezésben foglaltakra is figyelemmel – az elsőfokú hatóság döntésének módosítására, vagy megsemmisítésére okot adó körülményt nem tárt fel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (1) bekezdésében,
  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 3. § (1), (3), (4) bekezdéseiben, a 4. § (3) bekezdésében és a 6. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint   
  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdésében és a 6. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak.

9. A határozat rendelkező része:

A kérelmező által benyújtott a Bútor-Ker Kft. (9700 Szombathely, Krúdy Gy. u. 4. 2/8., adószám: 24362056-2-18, a továbbiakban: Vállalkozás) elleni fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) VA/7/35-6/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 04. 16.
Kiadvány címe: 
PE/002/450-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/450-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Bútor-Ker Kft. (9700 Szombathely, Krúdy Gy. u. 4. 2/8.)