PE/002/452-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.06.01.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/452-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/01048-0002/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben 500 000 Ft fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta, valamint kötelezte a Társaságot, hogy

  • egyrészt fizessen kötbért a kétszer is jogszerűtlenül kezdeményezett kikapcsolás miatt (2 X 5,000.-Ft),
  • másrészt intézkedjen a ki- és a visszakapcsolási díj visszatérítése iránt.

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megállapításait kiegészíti azzal, hogy megítélése szerint nem megfelelő a kikapcsolás kezdeményezésének időpontjával kapcsolatban a Társaság által benyújtott SAP képernyőkép, mint bizonyíték, amely álláspontot a Kúria kikristályosodott joggyakorlatot tükröző döntéseiben is osztotta (Kfv.II.37.084/2016/4., Kfv.III.37.175/2016/4. és Kfv.III.37.173/2016/4.).

Megjegyzi továbbá a másodfokú hatóság, hogy a Felhasználó valóban a kikapcsolás miatt nem tudta használni elektromos berendezéseit, de a kikapcsolás közvetlen oka, hogy a Társaság jogszerűtlenül kezdeményezte a kikapcsolást az elosztói engedélyesnél.

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság a bírságösszeg csökkentése és az indokolás mérlegelési részének megváltoztatása mellett egyebekben az elsőfokú hatóság határozatának helybenhagyását látta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú határozat szerint a Társaság megsértette a Vet. Vhr. 24. § (3a) bekezdését, valamint az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A dr. Sátori Anna ügyvéd által képviselt ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószáma: 25366936-2-41, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Járási Hivatal (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/01048-0002/2018. számú határozatát - a bírságösszeget 350.000 Ft-ra (azaz háromszázötvenezer forintra) csökkentve - megváltoztatja.

Egyebekben kötelezi a Társaságot, hogy tegyen eleget az elsőfokú határozatban foglaltaknak.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 01.
Kiadvány címe: 
PE/002/452-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/452-2/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)