PE/002/542-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.05.22.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/542-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság eljárása során kötelezte a Vállalkozót arra, hogy a https://divat-ruha.hu weboldalon:

  1. Nyújtson tájékoztatást az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről.
  2. Tüntesse fel a székhelye szerint illetékes békéltető testület hatályos elérhetőségét.
  3. Nyújtson tájékoztatást arról, hogy a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
  4. A működő elektronikus levelezési címét tüntesse fel.

Fentieken túl kötelezte arra, hogy az elsőfokú hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Futó Lajos e.v. (2162 Őrbottyán, Móra Ferenc u. 53.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg határozatában, hogy azzal, hogy a Vállalkozó oldalán nem megfelelően tájékoztatta a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződéskötés technikai feltételeiről, a szerződés tárgyáról és teljesítéséről, valamint a fogyasztót megillető elállási jogról, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) 4. § c) pontja, valamint 5. § (2) bekezdés c) pontja, valamint

Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés v) és w) pontjai

Fentieken túl a Vállalkozó azzal, hogy az Ektv.-ben és a Korm. rendeletben előírtakat nem tartotta be, vagyis nem nyújtott előzetes tájékoztatást a fenti adatokról, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Ezzel megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdését is - az Fttv. 3. § (5) bekezdése alapján –, mely szerint: „Tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.”

9. A határozat rendelkező része:

A Futó Lajos e.v. (2162 Őrbottyán, Móra Ferenc u. 53., adószáma:68434762-1-33, a továbbiakban: Vállalkozó) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE/001/00141-2/2018. számú határozatát helybenhagyja

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy egyebekben a PE/001/00141-2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek tegyen eleget.

A másodfokú hatóság kötelezi a Vállalkozót arra, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 05. 22.
Kiadvány címe: 
PE/002/542-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/542-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Futó Lajos e.v. (2162 Őrbottyán, Móra Ferenc u. 53.)