PE/002/565-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.05.24.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/565-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság kötelezte a Társaságot arra, hogy

  • A fogyasztók/felhasználók írásbeli panaszát minden esetben 30 napon belül érdemben válaszolja meg.

Kérelmező írásban benyújtott panaszára adjon választ.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. A. ép. 7. em.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy az elsőfokú hatóság a tényállás teljes körű feltárási kötelezettségének eleget tett, az eljárás során mind az anyagi jogi, mind az eljárásjogi szabályok betartása mellett hozta meg döntését.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • A Társaság megsértette az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. A. ép. 7. em., adószám: 10845761-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-264456, a továbbiakban: Társaság) ügyében eljáró Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda nevében Dr. Gábriel Gyula ügyvéd (1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.) meghatalmazott által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BA-04/001/00050-2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 05. 24.
Kiadvány címe: 
PE/002/565-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/565-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Techem Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. A. ép. 7. em.)