PE/002/798-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.05.29.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/798-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a feltárt jogsértés miatt BP-05/FOGY/787-2/2018. számú, 2018. március 27-én kelt határozatával kötelezte a Társaságot arra, hogy az árkedvezmények tekintetében tartózkodjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlattól, továbbá a szavatossági igény érvényesítéséről, annak határidejéről a jogszabálynak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat és tartózkodjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlattól.

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.

Egyben 250.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Két Szabó Építőipari és Szolgáltató Bt. (székhelye: 2112 Veresegyház, Szent Imre utca 6/A)

7. A megállapított tényállás:

Összegezve a határozatban foglaltakat, a fellebbezés során a Társaság nem bizonyította az elsőfokú határozat jogsértő jellegét, a Társaság a határozatban terhére rótt szabálytalanságot elkövette, valamint a becsatolt dokumentumok is alátámasztják a jogsértés minden kétséget kizáróan megtörténtét.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülmények értékelése mellett – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3.§ (1)-(3) bekezdése, 6.§ (1) bekezdés c) és i) pontja, 9.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:159.§ (2) bekezdése, 6:163.§ (2) bekezdése.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Két Szabó Építőipari és Szolgáltató Bt. (székhelye: 2112 Veresegyház, Szent Imre utca 6/A, fióktelep: 1149 Budapest, Bosnyák tér 8., adószáma: 28400918-2-13, cégjegyzékszám: 13-06-066891, továbbiakban: Bt., ill. Társaság) ügyvezetője által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/787-2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 05. 29.
Kiadvány címe: 
PE/002/798-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/798-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Két Szabó Építőipari és Szolgáltató Bt. (székhelye: 2112 Veresegyház, Szent Imre utca 6/A)