PE/ÜZ1/17/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.06.12.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.22.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/17/2018.

5. Az ügy tárgya:

A Vállalkozás által üzemeltetett „Ady bár és galéria” vendéglátó-ipari egységben tizennyolcadik életévét be nem töltött személyeket szeszesitallal szolgáltak ki, ezzel megsértették az Fgytv. 16/A § (1) bekezdésében előírtakat.

A fentiek alapján az elsőfokú hatóság 80 000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, valamint kötelezte, hogy szüntesse meg az elsőfokú határozat indokolásában részletezett jogsértő magatartását, és tegyen eleget annak a jogszabályi előírásnak, amely szerint a 18. életévét be nem töltött személynek nem értékesíthető alkoholtartalmú ital.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Ónodi-Cafe Kft. (8000, Székesfehérvár, Ady Endre u. 3.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat helybenhagyását találta indokoltnak a, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a bírság összegét és a kötelezés tartalmát a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyeket a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (a továbbiakban: Fgytv.) 16/A. § (1) bekezdése

9. A határozat rendelkező része:

Az Ónodi-Cafe Kft. (8000, Székesfehérvár, Ady Endre u. 3., adószám: 25730096-2-07, a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) FE/FO/00941-0003/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 22.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/17/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/17/2018.
Ügyfél adatok: 
Ónodi-Cafe Kft. (8000, Székesfehérvár, Ady Endre u. 3.)