BE-01/02/3057-3/2018.

ADATLAP

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

2. A véglegessé válás beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem jogerős, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4. Az ügy száma:

BE-01/02/3057-3/2018.

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása és alkoholtartalmú ital forgalmazásának megtiltása.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Génius-Plaster Építőipari Szolgáltató Bt.

1149 Budapest, Szugló u. 82.

7. A megállapított tényállás:

A Vállalkozás alkalmazásában álló pultos fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú terméket értékesített.

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

A (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

8. A határozat rendelkező része:

Génius-Plaster Építőipari Szolgáltató Bt. (székhely: 1149 Budapest, Szugló u. 82., adószám: 20822802-1-42, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Továbbá a Vállalkozás által az 5630 Békés, Jantyik Mátyás u. 18. szám alatt üzemeltetett „Ligetsarok Söröző” elnevezésű vendéglátó-ipari egységében az alkoholtartalmú termékek forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 15. nap 2400 órájáig megtiltom.

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú termékek forgalmazásának megtiltására és a fiatalkorú személy kiszolgálásának tilalmára vonatkozó részének azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

Békés, 2018. június 11.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 11.
Kiadvány címe: 
BE-01/02/3057-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-01/02/3057-3/2018.
Ügyfél adatok: 
Génius-Plaster Építőipari Szolgáltató Bt. 1149 Budapest, Szugló u. 82.