BE-01/02/1041-4/2018.

ADATLAP

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem jogerős, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

BE-01/02/1041-4/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása és alkoholtartalmú ital forgalmazásának megtiltása.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

„Békési Korrekt” Kereskedelmi, Számviteli és Adótanácsadó Bt.

5630 Békés, Tündér u. 5.

7. A megállapított tényállás:

A Vállalkozás alkalmazásában álló pénztáros fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú terméket értékesített.

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

A (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

8. A határozat rendelkező része:

„Békési Korrekt” Kereskedelmi, Számviteli és Adótanácsadó Bt. (székhely: 5630 Békés, Tündér u. 5., adószám: 20857976-2-04, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Továbbá a Vállalkozás által az 5630 Békés, Bocskai u. 2. szám alatt üzemeltetett „Vegyeskereskedés” elnevezésű kereskedelmi egységében az alkoholtartalmú termékek forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 15. nap 2400 órájáig megtiltom.

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú termékek fiatalkorú személy számára történő kiszolgálásának tilalmára vonatkozó részének, azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

Békés, 2018. június 11.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 11.
Kiadvány címe: 
BE-01/02/1041-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Békési Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-01/02/1041-4/2018.
Ügyfél adatok: 
„Békési Korrekt” Kereskedelmi, Számviteli és Adótanácsadó Bt. 5630 Békés, Tündér u. 5.