BE-04/02/2120-5/2018.

ADATLAP

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem jogerős, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4. Az ügy száma:

BE-04/02/2120-5/2018.

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

GustoArt Kft. 

1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 6. al.

7. A megállapított tényállás:

A Vállalkozás alkalmazásában álló pultos fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú terméket értékesített.

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

A (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

8. A határozat rendelkező része:

GustoArt Kft. (székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 6. al., adószám: 25990180-2-42, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú termékek fiatalkorú személy számára történő kiszolgálásának tilalmára vonatkozó részének, azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

Gyula, 2018. június 05.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 05.
Kiadvány címe: 
BE-04/02/2120-5/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-04/02/2120-5/2018.
Ügyfél adatok: 
GustoArt Kft. (székhely: 1088 Budapest, Krúdy Gyula u. 6. al.)