PE/002/404-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.31.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.05.03.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/404-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP/FOGY/95-2/2017. sz. határozatában 5.000.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, valamint kötelezte arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatósági eljárás során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Magyar Közérzetjavító és Szépségtermékek Üzlete Kft. (1031 Budapest, Nánási út 2/C. fszt. 5.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően feltárta, abból megfelelő jogi következtetéseket vont le és részben megfelelő jogkövetkezményeket alkalmazott, azonban - tekintettel arra, hogy a fogyasztóvédelmi bírság összegének meghatározása során figyelembe vett mérlegelési szempontokat a másodfokú hatóság eltérően határozta meg - a másodfokú hatóság a fogyasztóvédelmi bírság összegének mérséklése mellett döntött, továbbá szükségesnek tartotta a megtiltani a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását.

Jelen esetben a másodfokú hatóság a rendelkező részben foglaltak elrendelését tartja szükségesnek és elégségesnek ahhoz, hogy a törvény által megfogalmazott cél, a megfelelő tájékoztatás biztosítása és a jogszabályok betartása a Társaság vonatkozásában megvalósuljon.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP/FOGY/95-2/2017. sz. határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 12. §-át, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés bg) bj) és c) pontára tekintettel a 3. § (1) bekezdését.  

9. A határozat rendelkező része:

A Magyar Közérzetjavító és Szépségtermékek Üzlete Kft. (1031 Budapest, Nánási út 2/C. fszt. 5., a továbbiakban: Társaság) képviseletében a Dr. Flumbort András ügyvéd (1138 Budapest, Váci út 175. II. em. 209/A-209/B., adószáma: 52425655-2-41) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala BP/FOGY/95-2/2017. számú határozatát megváltoztatja, és a fogyasztóvédelmi bírság összegét 1.000.000 Ft-ra mérsékli, továbbá megtiltja a Társaságnak a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat folytatását.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 05. 03.
Kiadvány címe: 
PE/002/404-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/404-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Magyar Közérzetjavító és Szépségtermékek Üzlete Kft. (1031 Budapest, Nánási út 2/C. fszt. 5.)