PE/002/728-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.31.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.05.25.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/728-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

A feltárt jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság 100.000. Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá kötelezte, hogy az általa forgalmazott termékekhez minden esetben biztosítson magyar nyelvű használati útmutatót, továbbá a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóság a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

SC Dante International SA (Bukarest, Virtutii sugárút 148.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság szerint megállapítható, hogy a feltárt hiányosság olyan jogsértést valósított meg, amely indokolttá tette a fogyasztóvédelmi bírság szankció alkalmazását, valamint az elsőfokú hatóság által alkalmazott kötelezést, így annak kiszabása jogszerű és indokolt volt annak megvalósulása érdekében is, hogy a Vállalkozás a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson.

Figyelembe véve a leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozattal megállapított bírság illetve kötelezés megváltoztatását nem találta indokoltnak, a továbbiakban pedig a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Vállalkozás kereskedelmi gyakorlata jogsértő, a Vállalkozás megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1) bekezdését, mert megtévesztő az a kereskedelmi gyakorlat, amely valótlan információt tartalmaz, vagy valós tényt olyan módon jelenít meg, hogy megtéveszti vagy alkalmas arra, hogy megtévessze a fogyasztót az alábbiak közül egy vagy több tényező tekintetében és ezáltal a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas: b) az áru lényeges jellemzői, így különösen bf) alkalmazása.

9. A határozat rendelkező része:

Az SC Dante International SA (Bukarest, Virtutii sugárút 148.; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/1144/4/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy a BP/FOGY/1144/4/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 05. 25.
Kiadvány címe: 
PE/002/728-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/728-2/2018.
Ügyfél adatok: 
SC Dante International SA (Bukarest, Virtutii sugárút 148.)