PE/ÜZ1/629/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.31.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.07.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/629/2018.

5. Az ügy tárgya:

Másodfokú helybenhagyó határozat panaszügy kapcsán. Az elsőfokú hatóság határozatában fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg.

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

FCC Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 53., továbbiakban Szolgáltató)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság egyetért az elsőfokú hatóság azon megállapításával, miszerint a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg semmilyen jogsértés a Szolgáltató terhére, mivel a Kérelmezőnek kötelessége lett volna folyamatosan fizetnie a hulladékszállítási díjat, erre tekintettel a Szolgáltató jogszerűen követeli a felhalmozódott hátralék összegét.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A rendelkezésre álló iratok alapján nem állapítható meg egyértelműen a Szolgáltató jogsértése a díjhátralék követelése vonatkozásában.

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező által benyújtott fellebbezés folytán a másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban elsőfokú hatóság) PE/001/02099-4/2017. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 07.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/629/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/629/2018.
Ügyfél adatok: 
FCC Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 53.)