PE/002/69-3/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.30.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.29.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/69-3/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Társaság terhére 100.000 Ft (azaz százezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá elrendelte az eljárás során megállapított, összesen 57.400 Ft (azaz ötvenhétezer négyszáz) eljárási költség megfizetését.

Ezen túlmenően kötelezte a Társaságot arra, hogy az általa forgalmazott Bebessi márkájú lánygyermekeknek szánt ruha, tételazonosítója: 17052392, vonalkód: 8699108418736 a termék visszahíváshoz szükséges intézkedést tegye meg, a fogyasztókat széles körben tájékoztassa a termék használatából származó veszélyekről, továbbá a korábban megvásárolt veszélyes termékek visszavásárlásáról.

Az elsőfokú hatóság a fent nevezett termékre a határozat azonnali végrehajtását rendelte el, egyben intézkedett annak nyilvánosságra hozataláról.

Az elsőfokú hatóság kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

LUO & DENG HUNGARY Kft. (székhely: 2750 Nagykőrös, Török Ignác utca 2/A.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság előadja, hogy a Társaság nem adott elő olyan érvelést, vagy nyújtott be olyan bizonyítékot, amely a kiszabott 100.000 Ft. összegű  bírság és az 57.400 Ft. eljárási  költség megfizetésére való kötelezés jogszerűségét megkérdőjelezné, ezzel szemben a kiszabott bírság méltányosnak tekinthető, az eljárási költség megfizetésére kötelezés pedig jogszerű.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat helybenhagyását találta indokoltnak a másodfokú hatóság, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • A piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 6/2013. Korm. r.)
  • 3. § (1) bekezdése alapján egy termék biztonságosságát jogszabály, uniós jogi aktus vagy a jogszabállyal összhangban álló szabvány határozza meg.
  • A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény
  • Az Európai Parlament és Tanács 1007/2011/EU rendelete a textilszál-elnevezésekről és a textiltermékek szálösszetételének ehhez kapcsolódó címkézéséről és jelöléséről (EU rendelet)

9. A határozat rendelkező része:

A LUO & DENG HUNGARY Kft. (székhely: 2750 Nagykőrös, Török Ignác utca 2/A, adószáma: 23807035-2-13, a továbbiakban: Társaság, képviseli: dr. Ványi Ambrus ügyvéd) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (továbbiakban: elsőfokú hatóság) JN/MEFFO/00703-0013/2017. ügyiratszámú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a JN/MEFFO/00703-0013/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 29.
Kiadvány címe: 
PE/002/69-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/69-3/2018.
Ügyfél adatok: 
LUO & DENG HUNGARY Kft. (székhely: 2750 Nagykőrös, Török Ignác utca 2/A.)