PE/002/183-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.30.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.07.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/183-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/224/2/2018. számú határozatában a Társaság terhére 50.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá kötelezte arra, hogy az általa forgalmazott termékek műszaki jellemzőire vonatkozó megtévesztő tájékoztatást szüntesse meg.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

S.C. Dante International S.A. SA (Soseasua Virtuitii nr. 148. sector 6.; levelezési cím: Dante International Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 8. emelet.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg határozatában, hogy azzal, hogy a termék adatlapján 1200W-os teljesítményt tüntetett fel, a tényleges 800W-os teljesítmény helyett, a Társaság eljárása tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg.

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztók szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdésében foglaltakat, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés ba) pontjában foglaltakra.

9. A határozat rendelkező része:

Az S.C. Dante International S.A. SA (Soseasua Virtuitii nr. 148. sector 6.; levelezési cím: Dante International Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 8. emelet; a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/224/2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a BP/FOGY/224/2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 07.
Kiadvány címe: 
PE/002/183-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/183-2/2018.
Ügyfél adatok: 
S.C. Dante International S.A. SA (Soseasua Virtuitii nr. 148. sector 6.; levelezési cím: Dante International Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. 8. emelet.)