PE/002/68-3/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.30.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.22.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/68-3/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság kötelezte a Vállalkozást, hogy a termékeket a gyártó által kiállított teljesítmény nyilatkozat mellékelésével forgalmazza.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Meffert Hungária (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi utca 6.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapítja, hogy tévesen állapította meg az elsőfokú hatóság, hogy a Társaság megsértette a vonatkozó jogszabályi előírásokat azáltal, hogy az általa forgalmazott „düfa” Tiefgrund LF Mélyalapozó és a Trendfassade 80 Homlokzatfesték megnevezésű termékeket teljesítmény nyilatkozat nélkül forgalmazta.

Figyelembe véve a fent leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását, ennek keretében a kötelezés törlését találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • A feltárt tényállás alapján a Vállalkozás megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3. § (1) bekezdésében, a 7. § (2)-(3) bekezdésekben, a 13. § (2)-(4) bekezdésekben, valamint
  • az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU Rendelete 4. cikk (1) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 11. cikk (1) bekezdésében, valamint a 14. cikk (2) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Meffert Hungária (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi utca 6., adószáma 11203025-2-12; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) NO/001/01035-0003/2017. számú határozatát megváltoztatja akként, hogy a Társaság terhére jogszabálysértés nem állapítható meg, és erre tekintettel a kötelezést törli, valamint a határozat rendelkező és indokolás részét megváltoztatja a jelen határozatban foglaltak szerint.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 22.
Kiadvány címe: 
PE/002/68-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/68-3/2018.
Ügyfél adatok: 
Meffert Hungária (székhely: 2651 Rétság, Rákóczi utca 6.)