PE/002/87-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.30.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.04.16.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/87-4/2018.

5. Az ügy tárgya:

Másodfokú helybenhagyó határozat panaszügy kapcsán. Az elsőfokú hatóság határozatában fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg.

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Travel Service Kft (1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság hangsúlyozza, hogy a jelen ügyben különös jelentősége van a rendkívüli körülmény bekövetkezésének időpontjának és annak jellegének, tekintettel arra, hogy a rendellenesség  - ahogyan arra a szakértői vélemények is rámutatnak -  közvetlenül a járat teljesítése előtt következett be.

A Társaság által benyújtott dokumentumok és a szakértői vélemények alapján megállapítható, hogy a járat késését a felszállást megelőző üzemanyag vételezés során keletkezett műszaki hiba okozta. A másodfokú hatóság véleménye szerint az ilyen jellegű műszaki hiba a keletkezése időpontja miatt minden ésszerű intézkedés ellenére sem volt elhárítható korábbi időpontban.

Mindezekre tekintettel a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megváltoztatását nem találta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A rendelkezésre álló iratok alapján nem állapítható meg egyértelműen a Társaság jogsértése a légi járat késése vonatkozásában.

9. A határozat rendelkező része:

Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság, a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) a Travel Service Kft (1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A, adószáma: 12577002-2-42 a továbbiakban: Társaság) ellen indult eljárásban meghozott BP/FOGY/2995-9/2017. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 04. 16.
Kiadvány címe: 
PE/002/87-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/87-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Travel Service Kft (1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A.)