PE/002/240-6/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.30.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.04.24.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/240-6/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság jogsértésként állapította meg a bejelentés kapcsán, hogy a Társaság a honlapján megtévesztő tájékoztatást nyújtott a szállítási határidő tekintetében.

A feltárt jogsértés miatt a BP/FOGY/584/2/2018. számú, 2018. január 16. napján kelt határozatával kötelezte a Társaságot arra, hogy az általa forgalmazott termékek szállíthatóságára vonatkozóan a valóságnak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat.

Egyben 150.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a tényállást alapvetően megfelelő módon feltárta, és a rendelkezésre álló bizonyítékokból helyes jogi következtetéseket vont le, bár indokolási kötelezettségének nem teljes mértékben tett eleget, így az elsőfokú határozat indokolási részének kiegészítése, valamint a bírság mértékének növelése indokolt

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3.§ (1) bekezdését, 6.§ (1) bekezdés be) pontját.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) az Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület, adószáma: 14174179-2-44, cégjegyzékszám: 01-10-045869, továbbiakban: Társaság) jogi képviselője (Dr. Zeke Péter vállalati jogász) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/584/2/2018. számú határozatát – az indokolás kiegészítése mellett – megváltoztatja az alábbiak szerint.

A másodfokú hatóság a fogyasztóvédelmi bírság összegét 300.000,-Ft-ra, azaz négyszázezer forintra emeli.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 04. 24.
Kiadvány címe: 
PE/002/240-6/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/240-6/2018.
Ügyfél adatok: 
Extreme Digital Zrt. (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. épület)