PE/002/269-3/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.30.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.04.09.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/269-3/2018.

5. Az ügy tárgya:

A Társaság, illetve franchise partnerei által üzemeltetett személyes ügyfélszolgálaton történő ügyintézés során elhangzott beszélgetést a hatóság utólag rekonstruálni nem tudja, így az ott elhangzottak teljes körűségével, vagy hiányos mivoltával kapcsolatban, az ügyben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat megvalósulásának tényét megállapítani nem tudta, így döntést nem hozhat.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú döntés indokolás részének megváltoztatását találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A határozat rendelkező része:

Kérelmező által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/04727/13/2017. számú határozatának indokolás részét - a rendelkező rész változatlanul hagyása mellett - megváltoztatja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 04. 09.
Kiadvány címe: 
PE/002/269-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/269-3/2018.
Ügyfél adatok: 
Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)