PE/ÜZ1/452/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.30.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.21.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/452/2018.

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/5409/4/2017. számú határozatában a Társaság terhére 500.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a vonatkozó törvényi előírásnak tegyen eleget és javítsa ki menüsorrendjét.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Magyar Telekom Nyrt (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság szerint a rendelkezésre álló iratok alapján  – tekintettel arra, hogy a másodfokú hatóság szerint a Társaság jogsértése nem állapítható meg egyértelműen – az elsőfokú hatóság tévesen járt el, amikor az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdésén alapuló jogszabálysértést a Társaság terhére megállapította.

Figyelembe véve a fent leírtakat, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozat megsemmisítését találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Társaság a feltárt hiányosságokkal megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 17/B § (3) bekezdésében foglaltakat. 

9. A határozat rendelkező része:

A Magyar Telekom Nyrt (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/5409/4/2017. számú határozatát megsemmisíti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 21.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/452/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/452/2018.
Ügyfél adatok: 
Magyar Telekom Nyrt (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.)