PE/ÜZ1/492/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.30.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.19.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/492/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság eljárása során megállapította, hogy a Társasság az általa üzemeltetett www.fashiondays.hu internetes oldalon nem, vagy nem megfelelően tájékoztatatta vásárlókat a fentiekben rögzítettek vonatkozásában. A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/5338-2/2017. számú határozatában a Társaság terhére 200.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

SC Dante International SA (Soseasua Virtuitii nr. 148. sector 6.; levelezési cím: Dante International Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg határozatában, hogy azzal, hogy a Társaság www.fashiondays.hu internetes oldalon nem, vagy nem megfelelően tájékoztatta a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a szerződéskötés technikai feltételeiről, a szerződés tárgyáról és teljesítéséről, valamint a fogyasztót megillető elállási jogról, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Társaság magatartása megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdésében írtakat, figyelemmel a 6. § (1) bekezdésében és a 7. § (1) bekezdésében foglaltakra.

9. A határozat rendelkező része:

Az SC Dante International SA (Soseasua Virtuitii nr. 148. sector 6.; levelezési cím: Dante International Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros  Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/5338-2/2017. számú határozatának – a fogyasztóvédelmi bírság összegének változatlanul hagyása mellett – rendelkező és indokolás részét megváltoztatja.

A másodfokú hatóság a Társaság terhére az alábbi kötelezést állapítja meg:

„A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek tegyen eleget.”

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fogyasztóvédelmi bírság összegét (200.000 Ft-ot, azaz kettőszázezer forintot) a Pest Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01040030-00000000 számú számlájára fizesse be. A bírságösszegnek a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a fenti számlára be kell érkeznie.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP/FOGY/5338-2/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 19.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/492/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/492/2018.
Ügyfél adatok: 
SC Dante International SA (Soseasua Virtuitii nr. 148. sector 6.; levelezési cím: Dante International Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.)