PE/ÜZ1/582/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.30.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.02.26.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/582/2018.

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésekre tekintettel az elsőfokú hatóság a BE/12/000773-8/2017. számú határozatában a Szolgáltató terhére 300.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá kötelezte arra, hogy a 2017. május 29. napján kelt, valamint a 2017. szeptember 10. napján kelt fogyasztói panaszokat az indokolási részben hivatkozottak szerint, a határozat kézhezvételétől számított 10 napon belül, érdemben válaszolja meg. Kötelezte továbbá arra, hogy a fogyasztói panaszokat minden esetben 30 napon belül írásban és érdemben válaszolja meg.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Békéscsabai Lakásszövetkezet (5600 Békéscsaba Hunyadi tér 6.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg határozatában, hogy a Szolgáltató a Kérelmező által megküldött panaszleveleket nem válaszolta meg érdemben a jogszabályban előírt 30 napos határidőn belül, ezáltal a Szolgáltató megsértette az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdésében foglaltakat.

Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató megsértette

  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (6) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Békéscsabai Lakásszövetkezet (5600 Békéscsaba Hunyadi tér 6.; a továbbiakban: Szolgáltató) képviseletében eljáró dr. Kovács László ügyvéd (5600 Békéscsaba, Andrássy út 7. 1/4.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BE/13/00733-8/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy egyebekben a BE/13/00733-8/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek tegyen eleget.

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 02. 26.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/582/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/582/2018.
Ügyfél adatok: 
Békéscsabai Lakásszövetkezet (5600 Békéscsaba Hunyadi tér 6.)