PE/002/252-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.28.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.03.07.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/252-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Társaság terhére 500.000.- Ft, (azaz ötszázezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

Ezen túlmenően, kötelezte a Társaságot arra, hogy - a jogszabálynak megfelelően – az írásban benyújtott jövőbeni panaszra - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül tegyen eleget válaszadási és annak közlési kötelezettségének.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Wizz Air Hungary Kft. (székhely:1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B ép. II-V.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság előadja, hogy az elsőfokú hatóság megalapozottan járt el a Társaság panaszkezelési eljárás vizsgálatát tekintve, és helyesen állapította meg, hogy a Kérelmező 2017.10.18. napján ismételten a Customerrelations2@wizzair.com, és a customerrelations.hu1@wizzair.com email címekre elektronikus levélben tett panaszára válasz nem érkezett a Társaságtól, ezáltal megsértve az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdésében foglaltakat.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Társaság a válaszadási kötelezettségét a Kérelmező 2017. 10. 18. napján tett panaszbejelentésére tekintettel nem teljesítette a jogszabályban meghatározott időtartamon belül.

A feltárt tényállás alapján megállapításra került, hogy a Társaság megsértette a Fgytv. 17/A. § (6) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Wizz Air Hungary Kft. (székhely:1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B ép. II-V., adószám:13122605-2-44, a továbbiakban:Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatal Hatósági Osztály 2. (továbbiakban: elsőfokú hatóság) a BP-10/003/00009-5/2018. ügyiratszámú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-10/003/00009-5/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 03. 07.
Kiadvány címe: 
PE/002/252-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/252-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Wizz Air Hungary Kft. (székhely:1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B ép. II-V.)