PE/002/543-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.28.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.05.22.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/543-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a GY/001/00255-3/2018. ügyiratszámú határozatában 50.000 Ft. (azaz ötvenezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

Ezen túlmenően elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését, mivel a vállalkozás mindenkor köteles feltüntetni a fogyasztóknak megvételre kínált termékek eladási árát és – az egységár feltüntetési kötelezettség alá eső termékek esetén – egységárát.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

EMA - LION Bonyhádi Zománcárú  Kft.(székhely: 7696 Hidas, Erkel F. u. 8.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat helybenhagyását találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság a kötelezés tartalmát és a bírság mértékét a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyet a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (1) bekezdése, valamint
  • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendeletet (a továbbiakban: Árrendelet), melynek 2. § (1) bekezdésében foglalt, és a 3. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések. 

9. A határozat rendelkező része:

Az EMA - LION Bonyhádi Zománcárú  Kft.(székhely: 7696 Hidas, Erkel F. u. 8., adószáma: 11283539-2-02, a továbbiakban: Társaság, képviseli: Dr. Terjék Péter ügyvéd) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (továbbiakban: elsőfokú hatóság) GY/001/00255-3/2018. ügyiratszámú határozatát  helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a GY/001/00255-3/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 05. 22.
Kiadvány címe: 
PE/002/543-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/543-2/2018.
Ügyfél adatok: 
EMA - LION Bonyhádi Zománcárú Kft.(székhely: 7696 Hidas, Erkel F. u. 8.)