PE/ÜZ1/179/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.05.28.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.01.19.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/ÜZ1/179/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 30.000 Ft, azaz harmincezer forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Vállalkozást, valamint kötelezte, hogy a békéltető testületi eljárás során minden esetben tegyen eleget a jogszabályban meghatározott együttműködési kötelezettségének. Ennek keretében biztosítsa a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét, amennyiben a székhelye vagy telephelye a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, ellenkező esetben ajánlja a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségét.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Gemini Duo Kft. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 107.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint a Társaság a válaszirat megküldésére és a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására vonatkozó kötelezettségének a feltárt tényállás alapján nem tett eleget.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az Fgytv. 29. § (11) bekezdésének sérelme állapítható meg.

9. A határozat rendelkező része:

A Gemini Duo Kft. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 107.; a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) CS-001-1047-2/2017. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Vállalkozás figyelmét, hogy az elsőfokú határozatban fogalt kötelezésnek az abban foglaltak szerint tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 01. 19.
Kiadvány címe: 
PE/ÜZ1/179/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/ÜZ1/179/2018.
Ügyfél adatok: 
Gemini Duo Kft. (székhely: 6500 Baja, Szegedi út 107.)